Nordic Consulting

SWE

ENG

www.NordicConsulting.se

 

 

Bränsle

 

Nordic Consulting strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa bränsle och logistiklösningar. Genom våra flexibla arbetsmetoder arbetar vi oavbrutet efter våra kunders unika behov och krav. Detta kan innebära både standardiserade leveranser av bränsle på den lokala marknaden samt genom att utvärdera nya typer av biobränslen för bästa effektivitet. Vi kan genom vår objektiva selekteringsprocess presentera flertalet typer av biobränsle baserat på er bränslespecifikation. Vi arbetar sedan tillsammans fram den lösning som passar era behov bäst.

 

Nordic Consulting arbetar regelbundet med lokalt bränsle men vi ser även på den globala marknaden för att hitta nya mer kvalitets- och kostnadseffektiva lösningar.

 

 

 

Kontakt

 

Telefon: +46 (0)10 1010353

Email: Info@NordicConsulting.se

Fax: +46 (0)10 1010343

 

 

 

NCS Sweden AB  © 2009                    

 

Bränsle

 

Nordic Consulting erbjuder leverans av följande bränsle.

 

  • Retuträflis
  • Stamvedsflis
  • Andra fasta biobränslen