Nordic Consulting

ENG

SWE

www.NordicConsulting.se

 

 

Logistik och Krossning

 

Nordic Consulting erbjuder kundanpassade logistiklösningar för transport av flis, industriavfall, returträ, virke/ris, utställning och hämtning av sopkärl/containers.

 

Mottagning sker på miljögodkända återvinningsstationer eller mottagningsterminaler.

 

Vi erbjuder även förädling av biobränslen genom krossning av returträ, PTP, ris, grot och stamved. 

 

 

Kontakt

 

Telefon: +46 (0)10 1010353

Email: Info@NordicConsulting.se

Fax: +46 (0)10 1010343

 

 

 

 

 

 

 

 

NCS Sweden AB  © 2009    

 

Kundanpassde Logistiklösningar