Nordic Consulting

SWE

ENG

www.NordicConsulting.se

 

 

Biobränslekonsult

 

Nordic Consulting erbjuder kundanpassade lösningar inom införskaffning och förädling av biobränslen. Vi arbetar med lokala leverantörer och köpare samt hjälper internationella bolag att etablera sig på den Svenska marknaden. Efterfrågan på biobränslen växer både lokalt och globalt vilket ökar behovet av att hitta nya och innovativa lösningar för att säkerställa ett stabilt bränsleflöde. 

 

Nordic Consulting erbjuder tjänster inom lokal och global införskaffning av biobränsle samt hjälper leverantörer att hitta optimal avsättning för deras material eller restprodukter.

 

Vi arbetar nära våra kunder och ansvarar för hela införskaffnings- och säljprocessen. Vilket säkerställer ett stabilt flöde som frigör tid för våra kunder att utveckla sin kärnverksamhet.

 

Nordic Consulting strävar efter att erbjuda marknadens bästa material och tjänster. Vi har flera års framgång inom försäljning och affärsutveckling i Sverige. Nordic Consulting har den kunskap och driv som krävs för att ert företag ska utvecklas. Tillsammans tar vi fram en kundanpassad strategi som är anpassat till ert företags budget och framtida mål.

 

 

 

Kontakt

 

Telefon: +46 (0)10 1010353

Email: Info@NordicConsulting.se

Fax: +46 (0)10 1010343

 

Adress: NCS Sweden AB

             Skvattramsstigen 30

             142 64 Stockholm

             Sweden

 

 

 

NCS Sweden AB  © 2009

 

Biobränsle

 

Nordic Consulting erbjuder följande biobränslen.

 

  • Returträflis
  • Stamvedsflis
  • Grotflis
  • Andra fasta biobränslen

 

Mottagning av material 

 

Nordic Consulting hanterar mottagning, återvinning och förädling av följande material.

 

  • Returträ

  • Rivningsvirke

  • Stamved/träd
  • Ris
  • Stubbar
  • Industriavfall